HISTORIE

Lovecký zámeček nechal vystavět tehdejší majitel valdštejnského panství Horní LitvínovDuchcov hrabě Emanuel Filibert z Valdštejna. Název zámku je složeninou ze jmen dvou šlechtických rodů: Lichtenštejnů a Valdštejnů. Hrabě Valdštejn daroval zámeček své manželce Marii Anně z Lichtenštejna jako svatební dar a jméno Lichtenwald tak mělo symbolicky vyjadřovat spojení obou rodů.

Na počest zesnulého ministra národní obrany Bohumíra Bradáče, který zde velice rád pobýval, byl v roce 1935 zámeček přejmenován na Bradáčov.

Zámeček sloužil při lovu jelenů, tetřevů a jiné zvěře, později se stal myslivnou a jakousi loveckou chatou; tomuto účelu sloužil po celou dobu existence. K zámečku patřila dnešní Flájská obora určená k chovu jelení zvěře.

Lovecký zámeček

Lichtenwald (lidově nazývaný též Zámeček) je lovecký pozdně barokní zámeček zapsaný v seznamu kulturních památek, který se nachází v Krušných horách na kopci Bradáčov (876 m nad mořem) asi 3 km jižně od Českého Jiřetína v okrese Most v Ústeckém kraji. Zámek tvoří komplex budov kolem oválného nádvoří. K zámku vede 1,5 km dlouhá tzv. Zámecká alej, která odbočuje ze silnice Klíny–Fláje. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Náročnost

Doba jízdy

50 minut

Vzdálenost

9,7km

Mapa trasy k zámečku

Profi tratě