HISTORIE

Vodní nádrž Janov (též zvaná Hamerská přehrada nebo Mostecká přehrada) je přehrada nad osadou Křížatky v okrese Most v Hamerském údolíKrušných horách. Leží na soutoku říčky LoupniceKlínského potoka na rozhraní katastrů Křížatky, Lounice a Hamr. Vodárenská nádrž je v I. pásmu hygienické ochrany. Přehradní hráz proto není volně přístupná a také komunikace a prostory v blízkosti nádrže jsou pro veřejnost uzavřeny. Její název je odvozen od Janova, části obce města Litvínov. Starší název Hamerská je odvozen od názvu údolí a Mostecká se nazývala proto, že město Most nechalo přehradu v letech 1911–1913 vybudovat.

Je součástí vodohospodářské soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve. Správcem je státní podnik Povodí Ohře.

Ideální výlet i na enduro kole

Pěkný sjezd po lesní cestě, jen zpět trochu náročnější stoupání. Možnost protáhnout si cestu o návštěvu na rozhledně Jeřabina.

Náročnost

Doba jízdy

cesta dolů k nádrži - 20 minut
cesta zpět na Klíny - 35 minut

Vzdálenost

4,3km

Technické parametry

Přehradní hráz patří k nejvyšším zděným hrázím v České republice (v Čechách je vůbec nejvyšší), což přispělo k tomu, že přehrada je státem chráněnou technickou památkou. Hráz je tížná, zděná z lomového kamene, vyklenutá proti vodě. Koruna hráze se nachází 493,52 m nad mořem, její délka činí 225 m a šířka 4,5 m. Maximální výška hráze nad terénem je 45,45 m.

Výpustná zařízení tvoří spodní výpusti, odběrné potrubí a bezpečnostní přeliv. Vlastní spodní výpust tvoří levé potrubí, zaústěné do kruhového vývaru. Pravé potrubí slouží pro odběr surové vody. Kapacita spodních výpustí je 1,54 m³/s. Bezpečnostní přeliv je nehrazený, boční, situovaný na levém břehu u hráze nádrže. Celková délka přelivné hrany činí 20,5 m. Celková kapacita přelivu při maximální hladině v nádrži je 21,44 m³/s. V tělese přelivu jsou umístěny dva odlehčovací otvory, hrazené dřevěnými stavidly. Stavidlo 1 je umístěné na pravé straně přelivu při pohledu po vodě, stavidlo 2 je na levé straně přelivu.

Nádrž má celkový objem 1 670 000 m³. Letní zásobní prostor činí 1 539 000 m³, zimní zásobní prostor 1 179 000 m³. Dno nádrže se nachází v nadmořské výšce 448,07 m, maximální hladina je 493,72 m nad mořem. Při celkovém zatopeném stavu zabírá vodní hladina plochu 10,08 ha. Vzdutí zasahuje do vzdálenosti 600 m. Největší hloubka dosahuje až 44,5 m. Plocha povodí nádrže má rozlohu 8,4 km². Průměrný roční průtok činí 0,09 m³/s. Pro vyšší vodohospodářský efekt je v suchých obdobích převáděna do nádrže voda z potoka Svídnice. K tomu slouží čerpací stanice Mníšek situovaná asi jeden km od osady Mníšek. Má 4 čerpadla, každé s kapacitou 55 l/s. Dopravní výška činí 28,5 m. Instalovaný výkon je 215 l/s, provozní výkon 110 l/s. Délka výtlačného řadu činí 855,5 m.

Profil tratě