HISTORIE

Vodní nádrž Fláje je údolní nádrž, jež vznikla za unikátní pilířovou přehradou, která je jediná svého druhu v Česku. Byla vybudována na Flájském potoce na území obce Český Jiřetín (u osady Fláje) v roce 1963. Slouží jako hydroenergetické zařízení a jako zásobárna pitné vody. Celá vodní nádrž leží na území obce Český Jiřetín, po délce nádrží prochází hranice katastrálních území Český Jiřetín a Fláje. Hráz přehrady je dostupná z Litvínova po silnici II/271 (17,5 km) nebo z Hrobu po silnici II/382 (18 km).

Cestu můžete volit po silnice která je dobře značená, jízda stále po hlavní, pozor na provoz.

Pro náročnější cyklisty možno delší varianta po lesních cestách. Značené běžkařskými trasami směr od Klínů - k vrtulím směr Mníšek - Klínská brána - Jelení hlava a pak zpět na silnici už kousek od přehrady.

Start Klíny

Náročnost

Doba jízdy

53 minut

Vzdálenost

11,5 km

Zásobárna pitné vody

Účelem vodního díla Fláje je zásobovat pitnou vodou oblast severočeské hnědouhelné pánve (Most, Litvínov, Krupka, Osek). Jeho další funkce jsou zajištění minimálního průtoku a snížení povodňového průtoku na Flájském potoce a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi. Je součástí vodohospodářské soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve.

Kulturní památka České republiky

Přehrada je unikátní svou dutou konstrukcí a díky tomu je zařazena mezi kulturní památky České republiky. K duté konstrukci bylo přistoupeno kvůli omezeným zásobám cementu v době výstavby. Ochranné vodní pásmo I. stupně platí okolo celé vodní plochy nádrže se zákazem vstupu.

INFO:

Turistické místo
Prohlídky uvnitř hráze
Malé občerstvení
Zákaz koupání!