HISTORIE

Klínská brána bývala jednou ze staveb rozmístěných v pravidelných vzdálenostech na hranicích s Německem. Obdobné objekty se údajně nacházely mezi Flájemi a Německým Mníškem (dnes Deutscheinsiedel). Mívaly podobu otevřené stodoly a dlouhou dobu tvořily součást Flájské obory, jejíž hranice je dnes zasazena o kilometr více do vnitrozemí. K jejímu založení došlo pravděpodobně krátce po vystavění loveckého zámečku Lichtenwald, což bylo někdy mezi lety 1761-1765. Název Klínská brána se nicméně poprvé objevuje až kolem roku 1890, kdy obora dosáhla své největší rozlohy (cca 2575 ha). Brána zároveň až do roku 1945 sloužila jako hraniční přechod. Následně nebyla využívána a okolo roku 1955 při vytváření hraničního pásma zanikla. K obnově turistického hraničního přechodu na tomto místě došlo až 21. prosince 2007 v souvislosti se vstupem ČR do Schengenského prostoru. Vlastní budova však již obnovena nebyla.

Krásná projíždka po vyznačené běžkaršké trati. U Klínské brány při odbočení do leva se dá dojet až do Německa, nebo při odbočení v pravo přes Jelení hlavu až na Český Jiřetín.

Cesta terénem

Náročnost

Doba jízdy

1 hodina,
26 minut

Vzdálenost

7,3km

Zajímavosti na trase

Cestou potkáte 2 větrné elektrárny s informační cedulí u silnice, jak se na Klíny celá konstrukce dovážela a stavěla. Po celé běžkařské trati jsou naučná odpočívadla s informacemi o místní přírodě. I po německé straně, ale tam bohužel jen v německém jazyce. Zkuste kousek před klínskou bránou najít Gizelí pramen. 🙂

Profil trasy